A románok megvették Erdélyt – Erdély aranyán

Az Úr 1118-adik esztendejében a kegyes Hugo Payensi és Saintomeri Gottfried francia lovagok hét társukkal egyházi lovagrendet alapított Palesztinában azzal a céllal, hogy megvédik a szentföldet és annak útjain járó zarándokokat támadások ellen.
II. Balduin jeruzsálemi király palotájának egy részét ajándékozta a rendnek mely Salamon egykori temploma közelében volt. Innen kapta nevét a rend:
Templomos lovagok (milites templi).
Annak rendje és módja szerint letették a szegénység, szüzesség és engedelmesség fogadalmát a jeruzsálemi pátriárka kezébe.
A rendet aztán 1127-ben II. Honorius pápa megerősítette, az 1128-i troyesi zsinat pedig Bernát rendszabályait tette reájuk nézve kötelezővé.
A rend kezdetben igen szegény volt, annyira, hogy két lovag volt kénytelen egy lovon ülni – ami a rend címere is lett. Nem telt még rendi ruhára sem, hanem alkalmi ruháikon fehér vászonból készült köpönyeget viseltek vörös kereszttel elől és hátul.
Az idők folyamán szolgálataikért gazdag ajándékok, nagy örökségek ütötték markukat, s csakhamar a rend igen gazdag lett. Ezzel aztán tagjaik száma és hatalmuk is nőtt s főleg keleten a rend igazi hatalommá fejlődött.
Európa több országában alapítottak rendházakat, köztük Magyarországon is a XII. században.
Első rendházuk Székesfehérváron volt, ahonnan aztán kirajzottak.
Szaladin szultán 1187-ben visszafoglalta Jeruzsálemet, s katonái a keresztyén lakosságát kardélre hányták.
A szent sír elvesztése után a Templomosok Ciprusra húzódtak, bár legtöbbje Franciaországba tért vissza, ahol a rendnek hatalmas gazdasága és birtokai voltak.
A rend kincseire azonban IX. (Szép) Fülöp francia király szemet vetett, s ezt megkaparintandó elhatározta, hogy a rendet egyszerűen megsemmisíti.
1310. október 13-án a rend tagjait s a nagymestert is letartóztatta és Sátánimádattal, herezissel és erkölcstelenséggel vádolta őket.
Hatalmas vagyonukat, kincseiket a francia király elkobozta, s embertelen kínzásokkal akarta rábírni a lovagokat, hogy bűnüket bevallják.
Egy sem tört meg, így 1310. május 12-edikén 54 templomos lovagot máglyán égetettek el, 80 azonban elmenekült.
A király azt is elérte, hogy a pápa 1312. április 3-án kiadott bullájával a Templomos Lovagrendet egész Európában feloszlatta.
Külföldi birtokaik a testvér Johannita rend tulajdonába kerültek.
Évszázadok hányattatása után a rend csak lassan tért magához.

Az Úr 1916-odik esztendejében, az első világháború kellős közepén, még semmi sem dőlt el a harctereken, különösen nem a nyugati fronton.
Franciaország is az állóháborúban már kezdett kivérezni és legyengülni.
Hogy helyzetükön könnyítsenek a franciák augusztus 17-edikén a Bukarestben titkos szerződést kötöttek a románokkal, hogy támadják meg a Monarchiát.

Ez nem volt nehéz, mert a románok már ezt fontolgatták bizonyos jutalom fejében.

E szerződésnek egy titkos története került nemrég napvilágra Ilie Moldován akkori román külügyminiszter Caucescu börtönében halála előtt elmondott vallomása szerint:
„A franciákkal amúgy is jó viszonyt ápoló román kormány Párizshoz fordult azzal a kívánsággal, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia leverése után csatolják Bukaresthez Erdélyt, illetve Kelet-Magyarországot a Tiszáig.

A román külügyminiszter tárgyalásai alkalmával az új szövetség kilenc legfontosabb politikusának és katonai vezetőjének 25 dkg-os színarany cigarettatárcát és feleségeiknek kisujjnyi vastag aranyláncot adományozott.
Ezen kívül Franciaországnak 20 évre átadta az erdélyi “arany háromszög” évi termelését, amit a franciák örömmel vettek igénybe. Tudni kell ugyanis, hogy a világ aranytermeléséből a legtisztább és legmagasabb értékű az úgynevezett ’román aranyháromszög’ volt”.
Pontosan ez történt a Trianon-i békediktátumban 1920. június 4-edikén, amikor is George Clemenceau francia elnök a wilsoni 14 pontos béketerv félredobásával kierőszakolta – többek között – Erdélynek Romániához való csatolását.
A fő cél nem is annyira a Kis Entente létrehozása volt erős új államokkal Németország keletről való bekerítésére, hanem az erdélyi aranybányáknak a kiürült francia kincstárba folyó jövedelme.
Ebből futotta az újjáépítésre, sőt a Maginot-vonal felépítésére.

A románok megvették Erdélyt – Erdély aranyán!

Szép Fülöp francia király a sötét középkorban ’koncepciós perben’ tette rá kezét a Templomos Lovagrend kincseire.
A köpcös Clemenceau és utódja pedig a ’felvilágosult’ 20-adik században bizonyára nagy elődjétől tanulta a mások kifosztásából való meggazdagodás leckéjét és módszerét.
Akkor a Templomos Lovagokat élve égették el máglyán, itt pedig a történelmi Magyarországot élve négyelték fel.
Ha lett volna bennünk valami emberiesség, megkímélték volna saját testvéreiket akkor – s itt a magyart.
De nem volt.
Ha lett volna valami minimális erkölcsiségük nem diktálták volna Trianont.
De nem volt.
Ha lett volna bennünk egy kis becsület Erdélyt, Felvidéket és a Délvidéket megoszthatták volna a nemzetiségi arányok szerint.
De nem volt, s ezzel 3,5 millió magyart ítéltek rabszolgaságra.

Mindennek ellenére azért van egy „becsületrendjük” amit büszkén osztogatnak.
Ma vannak olyan erők melyek azt akarják elhitetni, hogy mindez már a múlthoz tartozik, következésképpen csendben el kell fogadni, mint változhatatlant. Ezzel a logikával érvelnek a hírhedt rasszista Benes-dekrétum védelmezői is, mely miatt 3 millió németet és 100 ezer magyart üldöztek el Csehszlovákiából s 60 ezret vittek el rabszolgamunkára a II. világháborút követoen.

Csak az a baj, hogy ezek a törvények még ma is élnek és hatnak.

Ha a fenti logika valóban érvényes, ezzel érvelhettek volna a II. világháború után nemzetközi törvényszék elé vitt náci háborús bunösök, mondván: „Uraim, ne tessenek erőlködni, mert ami történt az már a múlthoz tartozik, tehát fogadják szépen el, zokszó nélkül, végül is háború volt!”
Mint tudvalévő a náci törvényeket megsemmisítették, s a rendszert eltörölték, vezető személyeik legtöbbje a múltban történtekért az életével fizetett.

A felsorolt esetek azt mutatják, hogy vannak olyan rossz történelmi események, amelyek bár a múlthoz tartoznak, ám azokon változtatninem lehetséges s nem is illik.
Viszont vannak olyan múltban történt döntések, események, amelyek rosszak voltak tehát szükséges eltörölni azokat, mert velejükig igazságtalanok és antidemokratikusak.
Ilyenek voltak a nácizmus törvényei s rendszere melyet radikálisan megsemmisítettek.

Ám ilyen Trianon is, mert kizsákmányolást, üldöztetést, tragédiákat s genocídiumokat okozott tisztán faji alapon, mégis ezt – teljesen érthetetlenül – megváltoztathatatlannak tartják nemcsak ellenségeink, nemcsak a modern nagy demokráciák, hanem már közülünk valók is.
A magyar történelemben sajnos mindig akadtak defetisták úgy a török világban, mint a német és a szovjet világban is, akik esküdtek a megváltozhatatlanra. Mégsem nekik lett igazuk.

Dr. Pungur József

magyartudat.com

9 thoughts on “A románok megvették Erdélyt – Erdély aranyán

 1. A magyaroknak egyetlen dolgot kellene megtanulni, elsajátítani: az igaz érdeküket foggal-körömmel érvényesíteni!

 2. nagyapam azt mondta egyszer hogy a trianoni szerzodes 100 evre lett alairva.errol hallott valaki valamit ??

  1. Igen. Rafináltan lett megfogalmazva, de az “apró betűs” záradékban van a lényeg. A neten is talál eleget erről, de nem mindegy melyiket olvassa!

  2. Ez nem így van”Demokráciában élünk” és már az asztalon van autonómia követelése.Sajnos Brüsszel” sok felszólalás ellenére halogatja” döntését!

 3. Igen 100 évre volt megtárgyalva eredetileg, aztán 1947-ben a Párizsi döntés felülírta ezt, amely 60 évre volt megkötve! Viszont ha kicsit jobban utána nézel a dolgoknak rájöhetsz, hogy a Trianoni szerződést soha nem érvényesítették. Tehát jogtalan az összes elcsatolás.

  1. Igen jogtalan volt,és a valós etnikai arányok szerint nem is lett volna egyáltalán semmilyen létjogosultsága,mert valójában akkor is,mint ahogy ma is jóval több magyar élt,s él az elcsatolt területeinken,mint amennyit elismertek,s ma is elismernek hivatalosan! Valójában nem(csak)3,5-millió magyart tettek rabszolgává,hanem kicsivel több mint a dupláját,az a 3,5-millió élt Erdélyben,de legalább annyi élt lent a Délvidéken is,ami már a legszerényebb matematikai képességekkel számolva is 7-millió,s a Felvidéken is élt valójában 2,5-millió,ami már majdnem 10-millió főt jelent,egy akkoriban kicsivel több mint 20-milliós államban!De ha csak azt nézzük,hogy a terület felosztása miért is volt ennyire fontos,arra is egyértelmű a magyarázat,a gazdasági,s még inkább a politikai érdekek!Nos nemm azért féltek annyira Magyarországtól,mert az bárkit is meg akart volna támadni,hiszen a Monarchiában egyedüliként nem is akart részt venni a háborúban,erre vannak is nyilvánvaló bizonyítékok,hanem azért,mert ha megerősödik,mind gazdaságilag,és természetesen ebből fakadóan katonailag is,akkor itt egy egyedülálló nagyhatalom lenne,ami mind az oroszoknak,mind pedig a franciáknak szúrta a szemét,mert ennek a kettőnek,Oroszországnak,és Franciaországnak állt egyedül érdekében az O.M.M.-felbomlasztása,és végül,miután látták azt,hogy az egész O.M.M.-motorja Magyarország volt,s ebből kifolyólag egyedül is nagyon hamar egy olyan erős gazdasági és katonai hatalommá serdülhetett volna,amit ha hagytak volna,már szinte lehetetlen lett volna szétzilálni!! Tehát Az O.M.M.-útját állta az oroszok Balkáni terveinek,és útját állta a franciák Európai hegemóniájának kiterjesztésének!! Ma már egyre több történész ismeri fel,s ami még fontosabb ismeri el,hogy trianon nem volt más,mint egy rafinált hazugságokon,hamisításokon,és csalások egész során álló bűncselekmény,és elismerik azt,hogy Magyarországnak minden területi követelése jogos volt a második világháborúban,s ma is megállná a helyét ha lenne Magyarországon a revíziós politika! Már vannak történészek,akik a második világháborús szereplésünk tekintetében is,az eddigieknél jóval megértőbbek,és együttérzőbbek,és reálisabban átlátják a dolgokat,annál inkább,mert több,korábbi bizonyítékról is kiderült,hogy nem egészen állják meg a helyüket,ha azok a magyarok,és Magyarország történelmét tekintjük,mert több régészeti,és történeti bizonyítékról,amelyek a magyarság,s Magyarország szerepét Európa egész történelmében tárgyalták,meghamisítottak,hogy a magyarságot negatívabb színben tűntethessék fel majd,de lelepleződnek szépen lassan a hazugságok,a csalások,az ármánykodások!!!

 4. Trianon Magyar uralkodó (országvezetés) baromsága!

  „Századokon keresztül a magyar a hízelkedéshez szokott, amibűl honosaink nagy részének önmaga túl¬becsülése, gőgje s hiúsága támada: az igaz egyenes szótúl pedig elszokott…
  „A közrestség nem engedi, hogy ott keresse a hibák gyökerét, ahol azok valódi fészke van, tudniillik saját szánakozásra méltó tudatlanságában s a legvilágosb oknak sem elegendő gőgjében.” Széchenyi.

  .
  „Unalom a rosszra hajló embert rosszá, a jóra hajlót boldogtalanná teszi, s valóban szánakozásra méltó kinek az életben dolga nincs.” Széchenyi Hitel 1836! S maguk tudják munkásságaik által elejét venni jövendő elaljasodásoknak”. Emlékezzünk a magyar nemesség volt a mai szóval uralkodó osztály, amely magának tartotta fenn az ország vezetés jogát. Akit Petőfi így jellemzett: „Nem írok, nem olvasok, én magyar nemes vagyok”… Munkátlanság csak az élet, van életem, mert henyélek”.
  Hogy a nemesség nagyobb részének olly szívre ható szegénysége, hiányos vagy semmi nevelése s ekképp égbekiáltó tudatlansága s járatlansága közt, olly törvények alatt, melyek a rendbontóknak kedveznek, inkább mint a rendszeretőknek, a közhenyélésnek közepette, nincs a hazában több baj, több veszély, mint melynek tanúi vagyunk. ” Herman Ottó: Magyarokról

 5. A szezon és a fazon már megint.
  Kihasitott részletek rosszul a

  Druon: Az Elátkozott Királyok
  Hegedüs G.: Az Irástudó
  művekből.
  Amúgy ezeket el kell olvasni, kiváló könyvek.

  Ha valakit igazán érdekel,
  sétáljon el oda és beszélgessen,
  ne innen okoskodjon az életükről.
  Mi sem szeretjük ha kivülről jön a megvilágosodás.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás