133 éve gyilkolták meg Solymosi Eszterkét

Per, amely nem 133 éve, hanem ezer, sőt több tízezer éve nem zárult le. Latens bűncselekmények sorozata a mai napig tesz tönkre “gój” családokat, amelyek miatt joggal vetődik fel a kérdés: hogyan viszonylik a felfedezett bűncselekmények száma az elkövetett bűncselekmények számához?
Hogyan működhet egészségesen, hatékonyan egy társadalom jogrendszere állandó kettős mérce alkalmazásával? 

De most maradjunk az ártatlanul meghalt keresztény gyermeknél, aki mellett a törvény még ma sem áll ki.
Szenvedett, elvérzett, és máig nem tisztázottan zsidó rituális szertartás áldozatává vált. A “tiszaeszlári vérvád” néven ismert ügy  nem maradhatott titokban. (Keresztény gyermekeknek – különösen húsvétkor – azért kell zsidó rituális szertartás szerint meghalnia, hogy kovásztalan kenyér: macesz alapanyagául szolgáljanak. Forrás: Wikipedia)

Solymosi Eszterke tragédiája a leghíresebb magyarországi vérvád-ügy, az 1882-83-ban lezajlott tiszaeszlári per volt. Ekkor egy 14 éves keresztény kislány, Solymosi Eszterke tűnt el nyomtalanul a helyi zsinagóga környékén a szabolcsi településen.
A gyanú hamarosan a helyi zsidókra terelődött, akiknél éppen idegenből jött koldus zsidók tanyáztak. Eszterke édesanyja feljelentést is tett a zsidók ellen, de a karhatalom először csak országos körözést adott ki.
Később azonban a zsinagóga (zsidó) gondnokának 4 éves kisfia a focipályán keresztény játszótársainak kikotyogta, hogy a bátyja, Scharf Móric a kulcslyukon keresztül látta, ahogy a zsidók rituálisan kivégzik (a torkát elvágják) Solymosi Eszterkét, akit korábban neki kellett becsalogatnia a zsinagógába.
A 16 éves Móric először vonakodott vallomást tenni, végül mindent részletesen előadott a nyomozóknak.
Ennek alapján több zsidót letartóztattak. Bizonyítja, hogy Solymosi Eszterke nem baleset áldozata lett, hogy hónapokkal a kislány eltűnése után (június 18-án) zsidó tutajosok egy fiatal nő holttestét fogták ki a Tiszából, aki Solymosi Eszterke ruháit viselte. Az orvosszakértők azonban megállapították, hogy a kifogott nő 20 év körüli volt, Solymosi Eszter pedig 14, a holttest eredetileg szőke (haját leborotválták), az eltűnt kislány pedig barna volt.
Végül az édesanyja egyértelműen kijelentette, hogy a holttest nem a lányáé, valakik tehát egy idegen holttestet öltöztettek fel az ,,eltűnt” Solymosi Eszterke ruháival. A tiszaeszlári per nemzetközi érdeklődést váltott ki, a nemzetközi pénzvilág zsidó mágnásai is figyeltek az ügyre, s végül valamennyi zsidó vádlottat felmentették 1882-ben Eötvös Károly és védőtársai.
Az akkori helyzetet jól jellemzi, hogy az ítélet hírére zavargások robbantak ki, a gyanúsított zsidók pedig elmenekültek az országból.
Később kiderült, hogy a felmentő ítélet a zsidóknak hatvanmillió forintjába került, s több köztisztviselő számolt be vesztegetésekről.

magyartudat.com

29 thoughts on “133 éve gyilkolták meg Solymosi Eszterkét

 1. Az országnak került volna 60 millióval többe! Ugyanis a Rotschild bankház kilátásba helyezte a “rente konverzió” elmaradását és ezzel Magyar ország csődbe ment volna. Ha mást nem is nézek, ez maga a rituális gyilkosság beismerése. Ha pedig Tisza Kálmán a nemzetközi diplomáciában őszintén kifejti, hogy mivel is fenyegették meg a zsidók, nem lett volna bátorságuk bármit is csinálni. A másik, hogy úgy látom, Kossuth óta senki nem (akarja)érteni a bankok működését. A magyar állami bank is mindent meg tud tenni, amit egy zsidó bankár megtesz. Így nem lett volna lekötelezve a zsidó bankároknak.

  1. No, én ezt sima zsarolásnak nevezném inkább, ami a rózsadombi paktumnál is hasonlóképpen működött – mint már gazdaságilag.

  1. Azok minket csak háziállatként tartanak számon. Arra vagyunk jók, hogy hasznot termeljünk nekik. Ennyi. Dr Fejér Lajos : Zsidóság ; Luzsénszky Alfonz : A talmud magyarul.

 2. Chris Szilberhar-nak : Az antiszemitizmus is tudatlan emberek kitalációja. Sém 12 fiából indult el a sémiták 12 törzse. Ezek közül csak a zsidót veti meg mindenki. Valószínűleg csak “hivatalos” helyeken jársz utána az eseményeknek. Tanácsolom, hogy ne menj el nyomozónak, mert te a rablótól kérdeznéd meg, hogy “Te voltál a rabló?”. Ha pedig nemet mond, már el is engeded, mert azt mondta.

 3. Nézzetek útánna!
  Ugy tudom, hogy a vallásuk bizonyos esetekben megengedi a gyermekgyilkosságot!
  Igaz lehet ez?

  1. Talán 3 éve is kimondták egy Szent Sólyom-i (Hierosolyma, jeruzsálem) rabbi gyűlésen. – A goj gyerekek megölhetők, ha úgy néz ki, hogy a későbbiekben veszélyes lehet rájuk nézve. Ilyenkor azonban a támadásnak kifejezetten a gyerek ellen kell irányulni, és nem ölhető meg úgy, hogy egy felnőtt elleni támadás részkövetkezménye legyen a gyerek halála. – Egy ha jól emlékszem BBC-s riporter kérdezte az egyik rabbit, az pedig felelt.

 4. Ők jöttek, mi meg mentünk!

  Nemzetpolitika magyar módra! 1867-1914!
  Azt egyetlen királyunk nem engedte meg, hogy a városok polgárai magyarok legyenek, mert azok végül még autonómiát is követelnének, a jelentkező kereskedő- és iparos hiányt enyhítendő, uraink örömmel fogadták a Galíciából, Ukrajnából ide igyekvő zsidókat.
  Következmény: Ebből a helyzetből való elmenekülésre csak egy út volt: a kivándorlás. Magyarország ezúton a háborút megelőző tíz év alatt több mint másfélmillió embert vesztett el, Az ország komoly és tisztességes elemeinek nagy többsége csaknem teljesen visszavonult a politikai arénától, amely a nagybirtokosok, a rövidlátó vármegyei potentátok (ma pártmunkások) és a finánc-tőke ipar lovagjainak működési terévé lett… A szellemi munkás középosztály nagyobb része proletár színvonalra süllyedt.
  „Akkor nem búsultak az urak: oláhok jöttek a magyarok helyébe, s az oláh olcsóbb volt és alázatosabb! Ady
  Vegyük szépen sorba: 1848-ban felszabadítják a jobbágyot, de földet nem kap! Így sikerül elérni, hogy az or¬szág lakosságának 80%-a a korábbinál is nyomorultabb helyzetbe jut!
  „—. Mondd meg Kossuthnak, tegye jóvá, amit az apja vétke¬zett. A paraszt is boldogabb lesz, ha megint jobbágysorba jut”. Ady 1907.
  Olyan ősi nevük van, mintha az Árpád apánk kortársai volnának, és teljesen elrománosodtak.” Szabó Dezső:
  Széchenyi:” Minden nép gyorsan szaporodik Hunniában, csak a magyar veti ritkán magzatát, mint a sivatag büszke, magányos oroszlánja.
  Coméniustól Az alacsony népszaporulatot, a szegénységet, a paraszti munkakedv hiányát, a betyáréletet, az urak törvénytelenségeinek, hogy nem szaba¬don vállalt, hanem kényszerített munka folyik.
  megszületik a szervezett gyilkosságok, rablások a morállá konszolidált bűnök, hazugságok és perverzitások irtózatos szisztémája, a világtörténelem legóriásibb arányú haláltánca: a korlátlan szabadverseny, a polgári kapitalista demokrácia, a zsidónak megígért nagy történelmi szüret
  De egyszerre felhemzsegnek a műveletlen, semmi lelkiismereti törvénytől meg nem kötött, vad politikai kalandorok, elszánt éhes politikai apacsok, akik a törvények dzsungelében könyörtelenül gázolnak át mindenen szilaj étvágyuk kielégítésére, hazafias aggódás és a felelősség nehéz érzése nem köti őket
  Hogy a kommunista, a szocialista, a forradalmár zsidó csak előharcosa, élő tankja zsidóságnak, nem más, mint átmenet egy új most már az egész faj szélesebb alapjaira fektetett kapitalizmus világuralmi berendezkedésére.
  Ez a merkantilisan gazda, ha azt látja, hogy földje a rajta élő nép által megművelve nem hajt elég percentet, fogad más vidékről olcsóbb munkaerőtezrével kergetik el a földről a népet a tengerentúli tartományokba, hogy ott keressék, meg kenyerüket ahol lehet. nem is ellenséges szándékból, hanem tiszta kalkulusból Ez kegyetlenebb a töröknél-tatárnál, mert az csak a testet ölte meg, kincsét rabolta el, elkergetve őt az ősi rögről, kitépi lelkükből a hazaszeretetet.
  mint ahogy elfújta Szíciliának földjét. Szíciliának földje száz év előtt élelmezője, kincstára fél Európának, ma csontváz, amelynek húsát lerágták a sakálok: (Ez lett a mi sorsunk is, és ne feledjük Szicilia lett a „megélhetési bűnözés” az állami szintű maffiabűnözés első képviselője Európában, amihez oly lelkesen csatlakoznak uraink)

  1. A gazdag ember soha nem nemzeti érzelmű. Az minden esetben pénz érzelmű. A többi nem számít neki. Azért válik gazdaggá. Ahhoz ugyanis elsősorban lelki (lelketlenségi) alapok kellenek. A szellemi képességek mértéke csak a második helyen van a rangsorban. A politikát viszont minden esetben a gazdagok csinálják. Olyan is.

 5. Természetesen hamis a hir,
  ez koholt vád volt a többivel együtt.
  Persze nálam ezt jobban tudják azok,
  akik ezt kreálták hangulat keltés okán.
  Van és lesz még jó pár ilyen a neten is.

  Más:
  Vajon Jézus Krisztus milyen vallású volt ?
  (költői kérdés hivőknek és ateistáknak)

    1. talmud, pesachim , 94a-94b
     Jézus Nimród unokája. Ezt is a zsidók írták. akkor most mikor hazudnak? Mindkettő állításuk nem lehet igaz.

 6. Ha zsidó lett volna, nem ölhették volna meg, nem adhatták volna ki a megszálló rómaiaknak. Nem utolsó sorban nem beszélt volna így a zsidókról: Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
  Így beszélt volna a saját apjáról, komolytalanok!?!

 7. A fő “hirre” ide másolva:
  “Természetesen hamis a hir,
  ez koholt vád volt a többivel együtt.
  Persze nálam ezt jobban tudják azok,
  akik ezt kreálták hangulat keltés okán.
  Van és lesz még jó pár ilyen a neten is.”

  A másik ügy:
  Az a lényeg, hogy úgy hamisitsunk mindent,
  ahogy nekünk tetszik.
  Pl. I.István, IV.Béla, Kádár János, Lázár János stb
  “nem magyar”, hiába születtek Magyarországon.
  Bem Apó, Kosciusko Tádé “nem lengyelek”, hiába
  születtek Lengyelországban.
  Aki pedig izraeli, az “nem lehet” zsidó,
  majd mi magyarok megmondjuk azt is 🙂

  1. Miért vallotta azt a szemtanú Scharfg Móric amit? Eötvös Károly miért zárta ki a vallomását? Miért fenyegették meg az országot a rente konverzió elmaradásával terhelő ítélet esetén? Miért próbáltak meg egy ál Solymosi Esztert előállítani? Ha ártatlanok, nincs szükség semmiféle ösztökélésre.
   Miért élt a vérvéd többször és több nép körében is európa szerte írásos nyomok szerint már az 1200-as évek óta?
   Mindenki ostoba és gonosz, csak a zsidó nem? 🙂
   Ki a zsidó? Dr Ceizel Endre szerint (és a zsidó önmeghatározás szerint is) Zsidó az, akit zsidó nő szül. Innentől ez nem hitvallás és születési hely, hanem genetika, faji alapú elkülönülés.
   Nyilván van akinek szabad és van akinek nem szabad ilyet művelni és kimondani. Azok az egyenlőbbek.

   1. Akkor ki a “magyar” ? Akit magyar nő szült ?
    Ki a magyar nő ? Egy lehetséges válasz :
    Aki magyarul beszél. Tehát lehet cigány, román,
    szlovák, zsidó, szlovén, szerb, cseh, ukrán, sváb,
    macedón, kelta, török, ….. és még ki tudja hány
    nemzetiséget, vallást, ateizmust hordozunk magunkban.

 8. Ide másolva és kiegészítve a szánalmas fércművet.

  “Magyarán, ez egy néphülyítés volt, hiszen egy szó sem igaz az egészből
  TERMÉSZETESEN,

  ráadásul Magyarországon alig van ember akinek ne lenne zsidó rokona,
  hiszen német-szláv-zsidó leszármazottak vagyunk, tehát ha valaki
  “antiszemita”, az saját magát gyűlöli, degenerált.

  Mindig akad egy-két elmebeteg, aki “jól megmondja az igazságot a zsidókról”,
  ezek nagyon “magyarok” ott a számítógépükben, de mi van a “keresztényekkel”
  és azokkal akik nem hívők (a többség), nekik kik mondják meg az “igazságot”,
  melyik “magyar” ott elbújva a pc mögé két önkielégítés-maszturbálás között ” Idézet bezár és,

  Azt sem árt tudni, hogy “Eszterke” soha nem került elő, a sír üres, nincs benne senki, mert nem kaptak
  engedélyt az antiszemiták az emlékműhöz,
  így kreáltak egy hamis sírt …. maguknak 🙂
  “a színmagyarok”

  1. Akár így is le lehet írni az egészet,
   “De most maradjunk az ártatlanul meghalt keresztény gyermeknél, aki mellett a törvény még ma sem áll ki.
   Szenvedett, elvérzett, és máig nem tisztázottan kerestény rituális szertartás áldozatává vált. A “tiszaeszlári vérvád” néven ismert ügy nem maradhatott titokban. (Keresztény gyermekeknek – különösen húsvétkor – azért kell keresztény rituális szertartás szerint meghalnia, hogy kovásztalan kenyér: macesz alapanyagául szolgáljanak. Forrás: net)

   Solymosi Eszterke tragédiája a leghíresebb magyarországi vérvád-ügy, az 1882-83-ban lezajlott tiszaeszlári per volt. Ekkor egy 14 éves keresztény kislány, Solymosi Eszterke tűnt el nyomtalanul a helyi templom környékén a szabolcsi településen.
   A gyanú hamarosan a helyi keresztényekre terelődött, akiknél éppen idegenből jött koldus keresztények tanyáztak. Eszterke édesanyja feljelentést is tett a keresztények ellen, de a karhatalom először csak országos körözést adott ki.
   Később azonban a templom (keresztény) gondnokának 4 éves kisfia a focipályán keresztény játszótársainak kikotyogta, hogy a bátyja, Scharf Móric a kulcslyukon keresztül látta, ahogy a keresztények rituálisan kivégzik (a torkát elvágják) Solymosi Eszterkét, akit korábban neki kellett becsalogatnia a templomba.
   A 16 éves Móric először vonakodott vallomást tenni, végül mindent részletesen előadott a nyomozóknak.
   Ennek alapján több keresztényt letartóztattak. Bizonyítja, hogy Solymosi Eszterke nem baleset áldozata lett, hogy hónapokkal a kislány eltűnése után (június 18-án) keresztény tutajosok egy fiatal nő holttestét fogták ki a Tiszából, aki Solymosi Eszterke ruháit viselte. Az orvosszakértők azonban megállapították, hogy a kifogott nő 20 év körüli volt, Solymosi Eszter pedig 14, a holttest eredetileg szőke (haját leborotválták), az eltűnt kislány pedig barna volt.
   Végül az édesanyja egyértelműen kijelentette, hogy a holttest nem a lányáé, valakik tehát egy idegen holttestet öltöztettek fel az ,,eltűnt” Solymosi Eszterke ruháival. A tiszaeszlári per nemzetközi érdeklődést váltott ki, a nemzetközi pénzvilág keresztény mágnásai is figyeltek az ügyre, s végül valamennyi keresztény vádlottat felmentették 1882-ben Eötvös Károly és védőtársai.
   Az akkori helyzetet jól jellemzi, hogy az ítélet hírére zavargások robbantak ki, a gyanúsított keresztények pedig elmenekültek az országból.
   Később kiderült, hogy a felmentő ítélet a keresztényeknek hatvanmillió forintjába került, s több köztisztviselő számolt be vesztegetésekről.”

   Persze be lehetne írni bantunégert, katolikust, buddhistát, szanszkrítot, magyart, románt … stb
   Sokan nem tudják, hogy e kitalált baromság után,
   magyar-zsidók tömegesen változtatták meg a nevüket.
   Ebből a leghíresebb Karinthy Frigyes apja neve volt.
   Ma sem tudja már senki itthon, valójában kik voltak az Ősei, “mitől magyar a magyar” 🙂

   1. “Ma sem tudja már senki itthon, valójában kik voltak az Ősei, “mitől magyar a magyar”
    Hazánkban már tiszta magyar nincs tehát ma már csak magyar érzelmű emberekről beszélhetünk.
    A magyar gén viszont ősgén és az őszinte genetikusok szerint az ősgén mindig felülkerekedik az idegen génen.

  2. Úgy látom itt is működik a hasbara kommandó csak jó vastag arcbőr kell hozzá – mondjuk a zsidó rendelkezik vele.

 9. “A mai nyugati mocskos civilizáció ALULmúlja az ókori Róma züllött társadalmát”

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás