Történelem

27 évvel ezelőtt landolt a német Mathias Rust a moszkvai Vörös téren

27 évvel ezelőtt landolt a német Mathias Rust a moszkvai Vörös téren

27 évvel  az után, hogy a német Mathias Rust egy kisrepülőgéppel látványos leszállást hajtott végre a moszkvai Vörös téren, Oroszországban még mindig tartják magukat a történettel kapcsolatos összeesküvés-elméletek. “Senki sem akarta elhinni, hogy egy tapasztalatlan fiatal pilóta éppen a Határőrcsapatok Napján mélyrepülésben be tud hatolni a felfegyverzett ország (a Szovjetunió) szívébe” – nyilatkozta a német […]

Hősök napja- Nem szabad elfelednünk a Hazát védő katonák emlékét

Hősök napja- Nem szabad elfelednünk a Hazát védő katonák emlékét

Összetartozunk azokkal a katonákkal, akik ezer esztendő alatt védték a Hazát, nem szabad elfelednünk emléküket, és méltó módon gondoznunk kell azokat a temetőket is, ahol nyugszanak – hangoztatta Hende Csaba honvédelmi miniszter vasárnap a magyar hősök emlékünnepe alkalmából rendezett megemlékezésen. Elesett honvédjeink emlékének megőrzése különösen fontos kötelessége a mindenkori magyar államnak és azon belül a […]

Május 21. a Magyar Honvédelem napja- Buda várának visszafoglalása

Május 21. a Magyar Honvédelem napja- Buda várának visszafoglalása

A magyar szabadságharc diadalmas tavaszi hadjáratának lezárásaként 1849. május 21-én a honvédsereg három hetes ostrom után visszafoglalta Buda várát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünnepeljük a Magyar Honvédelem napját. A tavaszi hadjárat győztes csatáit követően a haditanács Klapka György javaslatára és Kossuth elképzeléseinek megfelelően nem a császári csapatok üldözése, hanem Buda […]

1757- A magyar huszárok elfoglalták Berlint

1757- A magyar huszárok elfoglalták Berlint

Kétszázötvenegy évvel ezelőtt írták alá azt az egyezményt, amely lezárta a 18. század egyik legnagyobb háborúját. A hétéves háború három földrészre terjedt ki, de valójában négyet érintett, joggal tekinthetjük tehát világháborúnak. Hadik András tábornok huszárai is megtették a magukét: egy igazi magyar hadművelettel beírták  magukat a világtörténelembe. A hétéves háború Európán kívül Észak-Amerikára és Ázsiára […]

Magyar találmány a világ első katonai helikoptere

Magyar találmány a világ első katonai helikoptere

Három magyar mérnök, Kármán Tódor, Petróczy István és Zurovetz Vilmos közösen dolgozott a világ első katonai helikopterének kifejlesztésén, ezért az, a három feltaláló vezetéknevének kezdőbetűje alapján PKZ-helikopter néven vált ismertté. A PKZ-1 fejlesztése 1917-ben kezdődött és 1918-ra elkészült az első repülőképes elektro- vagy robbanómotorral üzemeltetett modell. A repülőgép a 76184 lajstromszámon került szabadalmaztatásra. Tömege 650 […]

Bőle Sándor: Véleményem Horthy Miklós kormányzóról és tetteinek okairól

Bőle Sándor: Véleményem Horthy Miklós kormányzóról és tetteinek okairól

Engedtessék meg nekem, hogy 86 évesen személyesen átélt tapasztalataim alapján alkossak a Horthy-ügyben véleményt és ezt leírva, (talán egy kicsit pontosabban mint a mai emberek elferdített tudatában leledzik), segítsek megérteni az akkori történteket. Az időben előbbről kell indulni , hogy a kor hangulatát mai szemmel pontosabban lássuk. 1930 körül tetőzött egy akkora gazdasági válság, hogy […]

347 évvel ezelőtt fojtották el a Habsburgok a Wesselényi-összeesküvést

347 évvel ezelőtt fojtották el a Habsburgok a Wesselényi-összeesküvést

1667-ben a Magyarország szempontjából kedvezőtlen vasvári béke miatt Wesselényi Ferenc nádor vezetésével a magyar főnemesség egy része összeesküvést szőtt a Habsburgok ellen. Az ellenzéki mozgalom Wesselényi halála (1667.) után is folytatódott, a főnemesek francia és török segítséggel akartak véget vetni a Habsburg elnyomásnak. A kudarc legfőbb oka a bizalom hiánya volt, a résztvevők egymást jelentették […]

„Éllyen a független Magyarhon szabadsága!”- Székelyföld 1848-1849-ben

„Éllyen a független Magyarhon szabadsága!”- Székelyföld 1848-1849-ben

Gábor Áron rézágyúi kisebb hibáik ellenére létfontosságúak voltak az erdélyi honvéd tüzérség számára, amelyekből 1849. június végéig több mint 70 darab készült el. „Éllyen a független Magyarhon szabadsága!” – a megmosolyogtató helyesírás ne tévessze meg a kedves Olvasót, hiszen nem egy kisgyermek dolgozatából származik az idézet, hanem az 1848/1849-es szabadságharc egyik honvédalakulatának zászlajáról. A nevezett […]

1945- ös szegénylegények- Petőfi brigád a Délvidéken

1945- ös szegénylegények- Petőfi brigád a Délvidéken

Az 1944-es esztendő októberében a magyar államhatalom kivonul az alig három és fél évvel korábban, 1941 húsvétján visszakapott Délvidékről. A nyomukban bevonuló „felszabadítók”, a szerb partizánosztagok mindenekelőtt módszeresen megtizedelik a magyar lakosságot. December végén pedig fölállítják a magyarokból verbuvált Petőfi brigádot, amely 1945 tavaszára gyakorlatilag megsemmisül. A hivatalos titóista párttörténet, az 1963-ban kiadott A Jugoszláv […]

Jeruzsálemi szakértő- A munkaszolgálatra küldésnek nem a halál volt a célja

Jeruzsálemi szakértő- A munkaszolgálatra küldésnek nem a halál volt a célja

A  magyar nem zsidók és zsidók munkaszolgálatra küldésének közvetlenül nem az volt a célja, hogy megfosszák őket az életüktől, a fronton a szörnyű munka- és életkörülmények, a rájuk bízott nagyon veszélyes feladatok, majd a kegyetlen orosz fogság miatt  döntő többségük meghalt – mondta Robert Rozett, a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet könyvtárának igazgatója csütörtökön Budapesten. Robert […]

A Kádár-kormány 49 évvel ezelőtt robbantotta fel a Nemzeti Színházat

A Kádár-kormány 49 évvel ezelőtt robbantotta fel a Nemzeti Színházat

”7-re ma várom a nemzetinél, ott, ahol a 6-os megáll.” A korabeli dalszöveg jól kifejezi azt az életérzést, amelyet a Blaha Lujza téren álló színház jelentett a budapestiek számára. Tájékozódási pont, találkahely, kulturális intézmény. A hivatalos indoklás szerint a metróépítés útjában állt, de korszerűtlennek és balesetveszélyesnek is minősítették, felújítása sokba került volna. A februári bejelentéskor […]

95 évvel ezelőtt alakult meg a Rongyos Gárda

95 évvel ezelőtt alakult meg a Rongyos Gárda

A Rongyos Gárda 1919. április 18-án alakult meg az első világháborút megjárt tisztekből és katonákból, szegény napszámosokból, illetve a Székely Hadosztály maradványaiból. Az önszerveződő (irreguláris) fegyveres csoport célja a tanácsköztársaság ideje alatt a kommunistákkal szembeni ellenállás, a trianoni békeszerződésben Magyarországtól elvett Sopron környéki területek megtartása volt, de más területeket is vissza akart szerezni Magyarország számára. […]

Felújíthatják a legendás Bodrog osztrák-magyar monitor hadihajót

Felújíthatják a legendás Bodrog osztrák-magyar monitor hadihajót

A Bodrog nevű osztrák-magyar monitorhajó, amelynek belgrádi ágyúlövéseivel kezdődött meg hivatalosan az első világháború 1914. július 28-án, ma már nagyon rossz állapotban van, és kavicsszállító uszályként használják a Száva folyón a szerb fővárosban. A hadihajó sorsa az első világháború kitörésének 100. évfordulóján ismét napirendre kerülhet. A hajó felújítása vagy megvásárlása már többször is felmerült, gyakorlati […]

Menyegző helyett temetés – amerikai terror-bombázás Győr-gyárváros ellen

Menyegző helyett temetés – amerikai terror-bombázás Győr-gyárváros ellen

1944. április 13-án történt az első bombatámadás a II. Világháború során Győr városának legnagyobb üzeme a Magyar Vagon és Gépgyár, valamint a repülőtér ellen. A légitámadást az amerikai légierő 163 darab B-17. típusú bombázója hajtotta végre. Ezek a repülőgépek egy dél-olaszországi repülőtérről szálltak fel és a városunk feletti bombázást 11 óra 47 perckor kezdték meg. […]

Nemkívánatos elemek- Budapesti, középosztálybeli családok 1951-es kitelepítése

Nemkívánatos elemek- Budapesti, középosztálybeli családok 1951-es kitelepítése

Csaknem tizenháromezer osztályellenségnek bélyegzett embert űzött ki otthonából a pártállami rezsim hatvanhárom éve a fővárosban. Bizony kevés szó esik azokról az emberekről, családokról, ha esik egyáltalán, akiket hatvanhárom évvel ezelőtt, 1951-ben telepítettek ki Budapestről. Elfeledett eseménye ez a magyar történelemnek, elfeledett áldozatai ezek az emberek a Rákosi-korszak terrorjának. A középosztálybeli családok 1951-es elhurcolása a Rákosi-féle […]

Értesítem, hogy Önt és családját áttelepítik-  Benes-féle kitelepítés Felvidékről

Értesítem, hogy Önt és családját áttelepítik- Benes-féle kitelepítés Felvidékről

67 évvel ezelőtt, 1947. április 12-én kezdődött el a deportálás Magyarország és Csehszlovákia között. Míg a Csehszlovákiához csatolt felvidéki területekről összesen 76.616 magyart telepítettek át a határon, addig mindössze 59.774 magyarországi szlovák akart Csehszlovákiába költözni. A II. világháború után az újjáalakult Csehszlovákia reszlovakizáció útján kívánt úgymond lehetőséget adni a szerintük elmagyarosodott szlovákoknak a szlovák nemzethez […]

Magyarok a román haláltáborban

Magyarok a román haláltáborban

Sipotele neve még a történelem iránt érdeklődők számára is többnyire ismeretlenül cseng. Holott egykor ennek a román településnek a közelében létesült az első világháború egyik legembertelenebb hadifogolytábora, ahol a foglyok jelentős része ráadásul magyar volt. Az első világháború közepén, 1916 nyarán a mindaddig fegyveres semlegességet választó Románia megtámadta szövetségesét, az Osztrák–Magyar Monarchiát. Az Erdélybe betörő […]

Az isaszegi győzelem

Az isaszegi győzelem

Az Isaszegi csata során Isaszeg és Gödöllő között került sor a tavaszi hadjárat első szakaszának döntő csatájára. 1849. április 6-án a tét mind a két hadsereg számára nagy volt. Ha a magyarok győznek, a császári-királyi hadseregnek Budára vagy Vácra kell visszavonulnia, s ezzel befejeződik a Duna–Tisza köze felszabadítása. Ha a császári-királyi hadseregre mosolyog a hadiszerencse, […]