A magyar miért nem dönthet a saját sorsáról?

Ha a határokat 1920-ban etnikai alapon, igazságosan húzták volna meg, akkor ma Magyarország legalább húszmilliós ország lenne.
Az antant célja az volt, hogy a közép-európai népek soha ne tudjanak erős kulturális, katonai, gazdasági együttműködést kialakítani.
A közép soha ne állhasson a saját lábára a két véglet, a nyugat és a kelet között; a szabadkőműves antant és a pánszlávizmus között.
Akik területet kaptak más nemzetiségű lakossággal, azok az országok nyilván nem akarják visszaadni, akiktől meg elvették azok meg nézzék végig a csendes, vagy erőszakos asszimilációt?
Emiatt a a “békediktátum” miatt nincs béke Közép-Európában!!!
Ha a határokat 1920-ban etnikai alapon, igazságosan húzták volna meg, akkor ma Magyarország legalább húszmilliós ország lenne.
Közép-Európa népei száz év alatt megduplázódtak, a magyar népesség viszont nem növekedett ugyanez idő alatt a Kárpát-medencében.
Ez egy csendes és lassú, ám tudatos népirtás eredménye. A mai nyugati antantnak érdeke, hogy Közép-Európa önálló és erős legyen?
Mi lesz Nyugat-Európával és az USA-val, ha „harmadik pólus” a „középen” élő népek egészségesen együttműködve fejlődjenek tovább?
trianon_mint_a_kozep_europai_viszaly_okozojaMit várhatunk Brüsszeltől és Washingtontól?
Az antant vert éket Közép-Európa népei közé a az I. világháború utáni békediktátumaival. Az antant jóváhagyásával szállta meg a sztálini Szovjetunió Közép-Európát a II. világháború után.1989-90 körül új lehetőség adódott, hogy Közép-Európa megint a saját útját járja.
Az USA és a Szovjetunió is megállapodtak abban, hogy a szovjet csapatok kivonulnak Közép-Európából, de cserébe a NATO nem fog „bevonulni”. 1990 júniusában volt Moszkvában a Varsó Szerződés tanácskozása, ahol Antall József magyar miniszterelnök a Szovjetunió által ellenőrzött katonai tömb feloszlatását javasolta.
A másik korszakalkotó javaslata az volt, hogy jöjjön létre a visegrádi együttműködés.
Ebben az időszakban létrejöhetett volna, egy katonailag semleges Közép-Európai együttműködés, de mégsem így történt.
A szovjet csapatok kivonultak Közép-Európából, de a „nyugat” megszegte az egyezséget és egy katonailag semleges Közép-Európa helyett hamarosan becsaltak minket a NATO-ba és az EU-ba.

Az EU csatlakozáskor mi magyarok még reménykedtünk abban, hogy és hogy bár a magyar területeinket nem kapjuk vissza, de legalább megtörténik az EU-n belül egy igazságos kiegyezés.
A „határon-túli” magyarok megkapják az őket megillető alapjogokat.
Nem így történt, az antant nem változott meg 100 év alatt! Az Európai Unió mindenféle „értékekre” hivatkozik, de ha magyar emberek szenvedéséről van szó, akkor mindig hallgat.
Miért nem támogatja az emberi jogokra nagyon érzékeny „nyugati demokrácia” a magyar autonómia-törekvéseket?
Miért nem ítéli el a Csehországban és Szlovákiában mai napig érvényben lévő benesi dekrétumokat?
Miért nem ítélte el a természeti katasztrófákhoz vezető Duna-elterelést, amit 1993-ban Szlovákia elkövetett?
Románia és Szerbia a kisebbségi jogok mintaországa lenne?
A Trianonban mesterkélten összebarkácsolt államok szétestek, majd dönthettek a saját sorsukról.
A magyar miért nem dönthet a saját sorsáról?

A magyarság Trianon miatt lehetetlen helyzetbe került. Ha a saját érdekét nézi határmódosítást, autonómiát, jogokat követel a határon túli magyarságnak, akkor rögtön összeáll ellenünk a kisantant, és a KÖZÉP kis országai megint nem tudnak fejlődni.
A KÖZÉP ugyanúgy marad a nyugati óriáscégek gyarmata. Ha meg túl sok engedményeket teszünk az utódállamoknak egy békésebb Közép-Európáért, akkor meg saját magyarjainkról mondunk le.
Közép-Európa volt már a keleti materialisták uniója (SU) és a nyugati materialisták Uniója (US, EU) gyarmata is, most végre kezd felébredni a saját közép-európai identitás!
Ha a jelenlegi Európai Unió összedől, a romokon létrejön-e majd a Közép-Európai Konföderáció vagy megint bekebelez minket a „nyugat” vagy a „kelet”?

Közép-Európa Konföderáció – A szív szövetsége nyugat és kelet között.

magyartudat.com

Powered by Facebook Comments

9 thoughts on “A magyar miért nem dönthet a saját sorsáról?

 1. Miért nem dönthetnek a magyarok? Mert a magukat magyaroknak valló idegenek közül sokan mást akarnak mint ami a magyarság érdeke!

 2. A megoldás az lehetne, hogy Erdély, Felvidék, Vajdaság Független Gazdasági Régió legyen,az etnikai arányok tényleg nagyot változtak az elmúlt 50 évben. Ezt szerintem minden régió támogatná, a helyi más nemzetiségek is. Különben is magyarság jogait illetően mindenkinél egy félelemből felépült falba ütközünk, ami sok helyen gyűlöletté vált. Amíg mi is ebben a csapdában vagyunk nem lesz megoldás semelyik régióban. Tehát nekünk kell félretennünk negatív érzéseinket, gondolatainkat és múltidéző vágyainkat. Szellemi fáklyává kell válnunk a középeurópai népek előtt, megmutatva merre induljunk el közösen a kiút keresésében. Fel a fejjel, magyar, érezz mélyen, viselkedj magyarságodhoz méltóan. Szellemi foradalomnak van itt az ideje 10 éven belül!

 3. Trianon Magyar uralkodóréteg, (országvezetés) baromsága!
  .
  „Unalom a rosszra hajló embert rosszá, a jóra hajlót boldogtalanná teszi, s valóban szánakozásra méltó kinek az életben dolga nincs.” Széchenyi Hitel 1836! S maguk tudják munkásságaik által elejét venni jövendő elaljasodásoknak”. Emlékezzünk a magyar nemesség volt a mai szóval uralkodó osztály, amely magának tartotta fenn az ország vezetés jogát. Akit Petőfi így jellemzett: „Nem írok, nem olvasok, én magyar nemes vagyok”… Munkátlanság csak az élet, van életem, mert henyélek”.
  Hogy a nemesség nagyobb részének olly szívre ható szegénysége, hiányos vagy semmi nevelése s ekképp égbekiáltó tudatlansága s járatlansága közt, olly törvények alatt, melyek a rendbontóknak kedveznek, inkább mint a rendszeretőknek, a közhenyélésnek közepette, nincs a hazában több baj, több veszély, mint melynek tanúi vagyunk. ” Herman Ottó: Magyarokról
  a magyar mindegyik kolompos, vezér vagy egyedül saját erejére támaszkodó pártkalandor akar lenni, s ehhez képest nincs a világnak tán oly legkisebb féket, rendszert nem tűrő népe, mint a magyar” — Széchenyi István
  magyar: önhittség, önáltatás, öncsalás tartoznak, a másodikba lelkesedés és szalmatűz, harmadikba közrestség, negyedikbe végül irigység és szülöttei, pártviszály és uralomvágy.
  Valóban Magyarország?

  Született egy ország, melynek uralkodó osztálya (idegen lévén) mindig a nép ellen, és saját önzése szerint élt! Akik soha nem átallottak idegen hatalomra támaszkodni, azt kiszolgálni saját uralmi helyzetük fenntartása érdekében.
  1956 4000 páncélos hívása, lóháton, lánc ingben helyett, lánctalpon! Hitler Oroszországot, Hruscsov/Kádár Magyarországot támadta + ennyivel!
  „István, a Szent, volt az első, csaknem tudatos szemétszállítónk, ez a kegyes király, kinek kóbor lovag-szállítmányairól talán csak a liberális angol premier tudhatna méltón megemlékezni.” Ady:
  Polgári hagyomány:
  A magyar urak ezer éven keresztül mindig szem előtt tartották, hogy hatalmuk csak addig biztos, amíg nincs magyar etnikumú polgárság. Nem szabad követniük a nyugati népek példáját, ahol minden társadalomban volt viszonylag erős, saját etnikumú polgársága. Azt egyetlen királyunk nem engedte meg, hogy a városok polgárai magyarok legyenek, ellenben örömmel fogadták a Galíciából, Ukrajnából ide igyekvő zsidókat.

  Nyelvében él a nemzet? (Szent királyunk áldásos bölcsessége nyomán! Legfeljebb!)

  Magyarul beszél, gyakran sehogy máshogy. Neve román, sváb, vagy tót! Aszerint, hogy apja mi vót! Kettős keresztnevű, (A vezetéknév is keresztnév, gyengébbek kedvéért) vagy rubint, gyémánt, átverés gyanánt! Jött a szakadt, elűzött, kocsmát bérelt, harminc év, hamar milliomos lett! Később bankár, vagy gyáros, képvisel ő, politikus, miniszter akár, (milyen kár! Rákosi, Kádár, Antall)

 4. Ugyanaz ez volt amikor azt kellett az antantnak eldöntenie hogy Kassa magyar vagy cseh város-e?Odaküldtek
  3 “semleges”cseh származású embert az egy fél, a másik kettő egy éve volt amerikai állampolgár.Egy hét ittak és szórakoztak majd azt mondták hogy Kassánál csehebb város nem is lehetne.

 5. Uraim, vegyük már észre, hogy Csonkahonban már több, mint hat évtizede a jöttmentek és hazai kollaboránsaik uralkodnak rajtunk, közben meg teljesen átmossák az agyunkat.
  Ha nem vagy eléggé aljas, még a kormányrúd közelébe sem engednek és soha nem lesz belőled a köznép sorsát meghatározó népvezető.
  Egy-két maroknyi hazafi pedig nem csinál nyarat, főleg, ha az elbirkásított nép nem támogatja őket, ráadásul, ha szervezeteik még kívülről is, belülről is bomlasztva vannak.
  A nemzeti öntudaton kívül igazságos törvényekre, szociálisan (nem szocialistán!) érzékeny munkaalapü társadalomra és munka alapú pénzre lenne szükség ahhoz, hogy a nemzeti jólét itt valamikor bekövetkezzen.
  Üdvözlettel: B.Kiss-Tóth László

 6. A 10 millióból 8 millió a választó polgár.
  Mindenki arra szavaz, vagy nem szavaz akire akar vagy nem akar.
  Létre lehet hozni újabb pártokat is, illetve lehet passzivan
  keseregni és “ellenséget, bűnbakokat” gyanitani, gyártani:
  Itthon vagyunk, ma ez Magyarország.

 7. Először is valakiknek elnézést kellene kérnie
  a rossz trianoni – versailles -i “béke-szerződésért”,
  ami megalapozta a hitleri II. Világháború kitörését.
  Persze akkor lehet bezúzni a román tankönyveket.

  Ilyet már mások is megtettek, pl. II.J.P. a kereszténység
  bűneiért (inkvizicó, pedofilia), a németek a holokausztért,
  vagy az oroszok a megszállásért és 56 -ért (P.) kértek elnézést.

  Ugynakkor ma Erdélyben a napi megélhetés a gond, igy a román
  rendszerhez való alkalmazkodás a fontos, mind a saját, mind gyerekeik érdekében. Nem nagyon rajonganak a “zászló lengetésért”,
  “hagyják Őket békében”, hátha lesz saját Autonómiájuk.

  A “kiugrás” a szovjet megszállás alól alapvetően az
  1986 -os csernobili katasztrófa gorbacsovi letagadásának
  köszönhető. A világ felháborodásától a politikai hatalmuk meggyengült,
  igy a közép Eu -i országok fellélegezve ki tudtak ugrani (1989).

  1. Az a kiugrás a szovjet, és amerikai tárgyalások eredménye volt! A kölcsönös csapatkivonások / amelyekről napjainkra kiderült mégsem volt kölcsönös/, a fegyverkezési verseny, és Gorbacsov refomjai vezettek az orosz érdekszféra csökkenéséhez.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás